Hafan > Preswyl > Cysylltu-a-Ni > Eich Cyngor

Eich Cyngor

Cofrestrwch fel nad ydych ar eich colled!

Mae gan Cyngor Sir y Fflint ffordd newydd o gyfathrebu gyda phreswylwyr a chwsmeriaid – GovDelivery.
Mae’r system yn caniatáu i chi gofrestru a derbyn gwybodaeth am wasanaethau penodol trwy e-bost. Chi sy’n rheoli pa wybodaeth a dderbyniwch.

Mae e-bost yn parhau i fod yn un o’r ffyrdd gorau o dderbyn gwybodaeth. Felly os nad ydych eisiau methu dim, ymunwch ar gyfer gwasanaethau sydd o ddiddordeb i chi ac fe anfonwn ddiweddariadau atoch.
Ni fyddwn yn anfon e-byst diddiwedd atoch a gallwch ddatdanysgrifio pryd bynnag yr hoffwch. Mae llawer o awdurdodau lleol eraill yn defnyddio’r system hon i gyfathrebu gyda’u preswylwyr a chwsmeriaid ac mae’n llwyddiannus.

I gofrestru, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw mynd i hafan ein gwefan a chlicio ar y faner biws yng ngwaelod y dudalen a thanysgrifio drwy nodi eich cyfeiriad e-bost yn y ffenestr dros dro a fydd yn ymddangos.

Dilynwch y cyfarwyddiadau i danysgrifio i’r testunau mae gennych ddiddordeb ynddynt ac i ffwrdd â chi!Ar hyn o bryd gallwch danysgrifio i:

•             Newyddion Eich Cyngor (sy’n disodli e-newyddlen Eich Cyngor)

•             Cynllunio

•             Addysg

•             Gwaith Ffyrdd

•             Tai

•             Swyddi

•             Gwastraff ac Ailgylchu

•             Ymgynghori ac Ymgysylltu


Felly, ewch i www.siryfflint.gov.uk a dechreuwch danysgrifio!

 

Rhifynnau blaenorol

Haf 2017 (PDF)

Chwefror 2017 (PDF)

Haf 2016 (PDF)

Hydref 2016 (PDF)

Haf 2015 (PDF)

Tachwedd 2015 (PDF)

Rhagfyr 2015 (PDF)

Rhagfyr 2014 (PDF)

Dogfennau perthnasol

Gwefannau Defnyddiol

Dogfennau Defnyddiol