Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Fflachdorf Plant Sir y Fflint!

Published: 28/07/2017

Mae cynlluniau chwarae Sir y Fflint yn cymryd rhan mewn digwyddiad i ddathlu 30 mlynedd o Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol y DU ar Ddydd Mercher 2 Awst. Bydd bron i 60 o safleoedd yn cymryd rhan mewn ‘Fflachdorf’ ledled y sir. Bydd hwn yn ddigwyddiad mawr ym mhob un o’n cymunedau cynllun chwarae’r haf, ac fe amcangyfrifir y bydd 1,200 o blant yn cymryd rhan. Bydd y safle fwyaf yn Quayplay yng Nghei Connah. Bydd digwyddiadau’n cael eu cynnal yn y bore a’r prynhawn – pob un yn 4 munud o hyd. Pob safle yn y bore (10:30am i 12:30pm) Fflachdorf am 11:30am Quayplay (10:00am – 11:45am) Fflachdorf am 11:30am Pob safle yn y prynhawn (1:30pm – 3:30pm) Fflachdorf am 2:30pm Mae’r digwyddiadau wedi cael eu trefnu gan dîm Celfyddydau, Diwylliant a Digwyddiadau Sir y Fflint. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Janet Roberts, Swyddog Datblygu Chwarae gyda Chyngor Sir y Fflint drwy ffonio 01352 702456 neu e-bostiwch Janet.Roberts2@Flintshire.gov.uk