Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ymweliad ysgol

Published: 05/10/2017

Croesawodd yr Is-gadeirydd, y Cyng. Paul Cunningham, a’i gymar, Mrs Joan Cunningham, aelodau o’r Cyngor Ysgol o Ysgol Uwchradd Alun yn ddiweddar. Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.