Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ymweliad ysgol

Published: 10/10/2017

Crosawodd yr Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Brian Lloyd ai Gonsort, Mrs Jean Lloyd, aelodau or Cyngor Ysgol o Ysgol Parc y Llan yn ddiweddar. Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.