Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Dangosiad ffilm lwyddiannus o hen ffefryn

Published: 13/10/2017

Cafodd ddangosiad ffilm o hen ffefryn yn Sinema Fflint yn ddiweddar. “Singing in the Rain” oedd yr ail dro i Grwp Llywio Cymunedau sy’n Gyfeillgar i Dementia wahodd pobl i’r sinema. Yn ddiweddar cafodd Sinemar Fflint ei achredu gan y grwp am y camau y maent yn eu cyflawni i drefnu’r ffilmiau sydd yn gyfeillgar i ddementia. Roedd y digwyddiad yn agored i bawb ond roedd croeso pennaf i fynychwyr caffi cofio yn Sir y Fflint a phobl sydd yn byw gyda dementia o Fflint a chartrefi gofal lleol. Bu i bawb a oedd yn bresennol fwynhau profiad o sinema glasurol hen ffasiwn; gyda thywyswyr yn mynd â phobl i’w seddau gyda golau bach, gwerthu popcorn ar hambyrddau, ac egwyl a hufen ia. Hefyd bu iddynt fwynhau canu gyda’r ffilm, roedd cymorth yno ac roedd hi’n dawelwch nar arfer a digon o olau. Roedd nifer o bobl yn cofio’n ôl i’r sinema a phryd y gwnaethant fynychu’r tro diwethaf. Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones, Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint: “Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig profiad gwych i bobl gyda dementia a’u gofalwyr, ac yn gwella’r gwaith da sydd yn cael ei wneud yn Sir y Fflint iw helpu iw cefnogi. Roedd y sylwadau ar ôl y digwyddiad yn cynnwys: “Prynhawn hyfryd! Popcorn, canu, ac ychydig o ddawnsio yn ein seddau! Rwyf yn hoffi’r cymysgedd o seddi cyfforddus a’r soffas, prynhawn hyfryd gan bawb, diolch i aelodau eraill y pwyllgor llywio am drefnu hyn. “Prynhawn hyfryd... rwy’n dal i siarad amdano! Diolch am y gwahoddiad... rydym i gyd yn edrych ymlaen at y ‘prynhawn o ffilm’ nesaf”. Ffilm nesaf dydd Gwener, 1 Rhagfyr lle bydd y ffilm White Christmas” yn cael ei ddangos am 1pm.