Newyddion Diweddaraf

Gynnau BB ffug

Published: 17/07/2014

Mae Safonau Masnach Cyngor Sir y Fflint yn rhybuddio rhieni bod gynnau BB ffug yn cael eu dosbarthu fel gwobrau mewn ffeiriau a digwyddiadau ar hyd a lled y sir i blant sydd mor ifanc â 13 oed. Er bod y marc “AGE: 18 &UP” ar y gynnau BB, os yw plentyn yn ennill gwobr caiff ddewis y gwn. Daw bwledi 6mm gyda’r gynnau ac os na chânt eu defnyddio’n ofalus, gallant achosi niwed difrifol. Mae Safonau Masnach yn cymryd camau i gysylltu â phob arcêd diddanu yn yr ardal i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’r peryglon sy’n gysylltiedig â’r eitemau hyn ac maent yn ymchwilio i gwyn gan aelod o’r cyhoedd. Mae’n bosibl bod cyflenwi’r gynnau ffug hyn yn drosedd o dan ddeddfwriaeth Diogelu Defnyddwyr ac Arfau Tân. Mae Safonau Masnach wedi cynghori rhieni i oruchwylio’u plant mewn ffeiriau a digwyddiadau dros yr haf i sicrhau na chaiff gynnau BB ffug eu cyflenwi i neb o dan 18 oed. Pennawd: Gwn BB ffug a’r deunydd pecynnu.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint