Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cyngor Sir y Fflint - gwasanaeth ffôn brys

Published: 03/02/2023

AdobeStock_185160589.jpegOherwydd gwaith cynnal a chadw hanfodol ar ein gwasanaeth ffôn brys y penwythnos hwn, gofynnir i unrhyw un sydd angen cefnogaeth frys ar gyfer gwasanaethau Tai, Eiddo neu Wasanaethau Stryd o 5pm, dydd Gwener, 3 Chwefror tan 8.30am ddydd Llun, 6 Chwefror i ffonio 0300 333 2222.