Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle ddydd Sadwrn 11 Mawrth wedi'i ganslo

Published: 10/03/2023

Rydym wedi canslo digwyddiad Ymgynghori ar Greu Lleoedd Canol Tref Bwcle yng Nghaffi Refurbs ym Mwcle bore fory (Sadwrn 11 Mawrth) oherwydd y tywydd. 

Am wybodaeth ar bryd y bydd yn cael ei gynnal ewch i siryfflint.gov.uk/CreuLleoeddYnSirYFflint.