Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Aildrefnu Digwyddiadau Ymgynghori Cynllun Creu Lleoedd

Published: 16/03/2023

Mae’r digwyddiadau ymgynghori cyhoeddus ar y Cynllun Creu Lleoedd a oedd fod i gael eu cynnal ym Mwcle ddydd Iau 9 Mawrth 2023 a dydd Sadwrn 11 Mawrth 2023, ond a gafodd eu canslo yn sgil y tywydd garw diweddar, bellach wedi cael eu haildrefnu:

Dydd Iau 23 Mawrth 2023 6pm - 8pm Canolfan Gymunedol Llys Jiwbili, Bwcle 

Dydd Sadwrn 25 Mawrth 2023 10am - 12 Caffi Refurbs Bwcle