Newyddion Diweddaraf

Ffair Llys Eleanor

Published: 28/07/2014

Mae tenantiaid Llys Eleanor, y cynllun Gofal Ychwanegol yn Shotton, yn cynnal eu Ffair Haf flynyddol gan gynnwys sioe gwn hwyliog ddydd Sadwrn 9 Awst. Rheolir Llys Eleanor ar y cyd gan Gyngor Sir y Fflint a Chymdeithas Tai Clwyd Alyn, sef rhan o Grwp Tai Pennaf. Mae’r tenantiaid yn cydgysylltu a rhedeg y digwyddiad gyda chymorth eu teuluoedd a’u ffrindiau. Bydd y ffair a’r sioe gwn yn dechrau yn Llys Eleanor, Shotton Lane yng Nglannau Dyfrdwy am 3pm a bydd arddangosfa dawnsio Salsa yn cael ei chynnal am 3.30pm. Codir £1 am gystadlu yn y sioe gwn ac mae 10 categori gan gynnwys y ci â’r gynffon sy’n ysgwyd fwyaf, y ci delaf, gwisg ffansi a’r ci gorau yn sioe. Bydd yno reidiau ceffyl a cherbyd, tylluanod Moonshine, digonedd o stondinau, peintio wynebau, tombola a raffl a lluniaeth. Meddai’r Cynghorydd Christine Jones, Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint: “Mae gan Lys Eleanor ysbryd cymunedol a amlygir bob blwyddyn yn y ffair haf. Byddwn yn annog unrhyw un sydd yn yr ardal ddydd Sadwrn i ddod draw i gefnogi’r trigolion a mwynhau’r diwrnod.” Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Llys Eleanor ar 01244 816357.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint