Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer rhoi wyneb newydd i ffordd gerbydau

Published: 06/10/2023

Mae Cyngor Sir y Fflint yn falch o gyhoeddi bod cyllid wedi’i sicrhau i roi wyneb newydd ar ffordd gerbydau mewn nifer o safleoedd ar draws y sir.  

 

Mae’r dyddiadau, amseroedd a manylion rheoli traffig fel a ganlyn:

C103 Manor Lane, Penarlâg (O Little Roodee i Gylchfan B5125)

Gwaith yn dechrau ar ddydd Mawrth, 10 Hydref am bythefnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 19:00 a 05:00 awr (gweithio yn ystod y nos)

A548 Y Fflint (O A5119 Cyffordd Ffordd Aber i Gyffordd Ystâd Ddiwydiannol Manor) - Tua’r Gorllewin

Gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, 16 Hydref am bythefnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 19:00 a 05:00 awr (gweithio yn ystod y nos)

A5119 Ffordd Aber, Y Fflint

Gwaith yn dechrau ar ddydd Mercher, 18 Hydref am bythefnos.  Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 19:00 a 05:00 awr (gweithio yn ystod y nos)

A549 Ffordd Caer, Bwcle (O Gartref Gofal Willowdale i Ddepo Cyfoeth Naturiol Cymru)

Gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, 30 Hydref am 1 wythnos.  Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

Stryd Y Nant, Yr Wyddgrug

Gwaith yn dechrau ar ddydd Mercher, 1 Tachwedd am 1 wythnos.  Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

C96 Drury Lane (O’r Horse And Jockey i Ffordd Mount Pleasant)

Gwaith yn dechrau ar ddydd Iau, 2 Tachwedd am 1 wythnos.   Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

Henffordd, Nercwys (Rhan Ohoni)

Gwaith yn dechrau ar ddydd Iau, 2 Tachwedd am 1 wythnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

C129 Ffordd Las, Cymau

Gwaith yn dechrau ar ddydd Iau, 2 Tachwedd am 1 wythnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

C97 Ffordd y Pentre, Nercwys (O Ffordd Plas Ucha i Bont Terrig)

Gwaith yn dechrau ar ddydd Gwener, 3 Tachwedd am 1 wythnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

C56 Ffordd Llanasa, Gronant (O Ben Uchaf Gronant Hill i Pentre Lane)   

Gwaith yn dechrau ar ddydd Llun, 6 Tachwedd am 1 wythnos. Rheoli Traffig - Ffordd wedi cau rhwng 08:00 a 18:00 awr.

 

Er mwyn hwyluso’r gwaith, bydd ffordd ar gau a bydd llwybr gwyro gydag arwyddion ar waith er mwyn sicrhau diogelwch y gweithlu a fydd yn cyflawni’r gwaith a defnyddwyr eraill y briffordd.

Bydd y contractwr yn gwneud pob ymdrech i gadw at y dyddiau a’r amser a roddwyd, ond mae’n bosibl y bydd angen amrywio’r rhain os yw’r tywydd yn wael neu os yw’r amgylchiadau yn anffafriol.

Bydd modd cael mynediad at eiddo a busnesau unigol o hyd, er y gallai fod peth oedi.

Mae Cyngor Sir y Fflint a’n contractwr Tarmac Trading Ltd yn ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw oedi a tharfu y bydd y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn yn ei achosi.