Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Etholiad Cymunedol Y Fflint

Published: 10/09/2014

Mae pleidlais gymunedol wedi’i alw gan breswylydd o Fflint i ofyn a ddylid adfer gwelyau cymunedol cleifion y GIG yn y Fflint wedi’i drefnu ar gyfer dydd Iau 2 Hydref 2014. Bydd pob un or gorsafoedd pleidleisio arferol yn y Fflint ar agor o 4pm i 9pm ar y diwrnod. Yn wahanol i etholiadau llawn, ni fydd pleidleiswyr yn derbyn cerdyn pleidleisio ac ni fydd pleidleisiau post a phleidleisiau trwy ddirprwy yn gymwys. Dylai pleidleiswyr fynd iw gorsaf bleidleisio agosaf ar y dydd, lle byddant yn derbyn cyfarwyddiadau ar sut i bleidleisio. Maer rhestr lawn o orsafoedd pleidleisio wedi eu nodi isod:- · Neuadd y Dref, Y Fflint · Ystafell Gymunedol, Castle Heights, Y Fflint · Ystafell yn Ysgol Ddiwygiedig Unedig Eglwys Sant Ioan, Y Fflint · Neuadd Gymunedol Cilfan, Cornist, Y Fflint · Neuadd, Maes-y-Coed, Woodfield Avenue, Y Fflint · Clwb Bowlio Oakenholt, Croes Atti Lane, Y Fflint · Ysgol Uwchradd Y Fflint, Mount Pleasant, Y Fflint · Ysgol C.P., Mynydd y Fflint, Y Fflint Cynhelir y cyfrif yn Neuadd y Dref, y Fflint o 9.00pm ar y diwrnod. Bydd staff y Swyddog Canlyniadau yn cyfri’r pleidleisiau ym mhresenoldeb cynigydd y cwestiwn, os ydynt yn dewis bod yn bresennol, ac unrhyw berson arall y maer Swyddog Canlyniadau yn dewis eu gwahodd. Dywedodd Colin Everett, y Swyddog Canlyniadau: “Dymar Etholiad Cymunedol cyntaf yr ydym wedi’i gynnal yn Sir y Fflint. Nid ywn cael ei redeg yn yr un modd âr etholiad llawn neu isetholiad. Bydd cost yr Etholiad Cymunedol i Gyngor y Dref yn oddeutu £3,000 ac rydym yn anelu i leihaur gost hon gyda swyddogion yn hepgor eu ffioedd a thrwy ymdrech wirfoddol.