Newyddion Diweddaraf

Band eang cyflym iawn Cymru

Published: 19/09/2014

Bydd effaith gadarnhaol rhaglen newydd rhyngrwyd cyflym iawn Llywodraeth Cymru ar cyfleoedd a ddaw yn ei sgil ar gyfer busnesau lleol yn cael ei drafod mewn cyfarfod or Cabinet ddydd Mawrth (16 Medi). Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig rhaglen o gefnogaeth i fusnesau Sir y Fflint sy’n bwriadu hyrwyddo dealltwriaeth am y cyfleoedd economaidd ehangach or technolegau cyflym iawn newydd. Bydd y rhaglen hefyd yn annog bod systemau a phrosesau newydd yn cael eu mabwysiadu, a fydd yn cael eu darparu gan y cysylltiad rhyngrwyd newydd. Mae cyfanswm o £425m yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru i ymestyn isadeiledd Band Eang y Genhedlaeth Nesaf neu gysylltedd cyflym iawn, trwyr rhaglen ‘Cyflymu Cymru a gontractir gan BT. Bydd y rhaglen gefnogi’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ai chyflwyno mewn partneriaeth â Chyngor Sir y Fflint ochr yn ochr â darparwyr cefnogi busnesau lleol. Bydd yn edrych ar sut y mae busnesau lleol yn gallu elwan fasnachol or isadeiledd newydd trwy: • Ddiogelwch busnes gwell • Symleiddio ac arloesi’r gadwyn gyflenwi • Mwy o hyblygrwydd yn y gweithlu a sgiliau ac addysg well i’r gweithlu • Mwy o dele-bresenoldeb • Mynediad i farchnadoedd newydd a chyfleoedd gwerthu • Gwell gwasanaeth i gwsmeriaid a phrofiad y cwsmeriaid “Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cefnogaeth rhad ac am ddim ar sut y gall eich busnes elwa or gwasanaeth rhyngrwyd cyflym iawn newydd. Byddwn yn annog pob perchennog busnes i edrych ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil y cysylltedd hwn ac ystyried unrhyw welliannau. Rhoi hwb ir economi oedd un or prif flaenoriaethau i Lywodraeth Cymru pan lansiwyd y rhaglen hon, ac maer Cyngor eisiau i bawb yn yr ardal edrych ar yr hyn y gall y gwasanaeth cyflym iawn ei gynnig i’w busnes.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint