Newyddion Diweddaraf

Wyneb newydd ar yr A5119 yn y Fflint

Published: 26/09/2014

Fel rhan o raglen Cyngor Sir y Fflint i roi wyneb newydd ar ffyrdd, bydd gwaith yn dechrau ar yr A5119, Ffordd Llaneurgain, y Fflint ar 29 medi am oddeutu tair wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn, bydd Stryd Helygain a Ffordd Coed Onn ar gau yn y cyffyrdd â’r A5119 Ffordd Llaneurgain. Bydd system unffordd dros dro ar waith ar hyd Lôn y Capel rhwng 29 Medi a 2 Hydref.   Caiff y ffordd ei chulhau tra bydd y gwaith yn mynd rhagddo a chaiff cerbydau eu dargyfeirio ar hyd yr A55/A494/A548.    Yn ogystal â’r cyfyngiadau uchod, ar 10 - 11 Hydref, bydd yr A5119, Ffordd Llaneurgain, ar gau i’r holl draffig drwodd. Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd: “Dyma ran olaf y buddsoddiad sylweddol yn ffyrdd y Sir ac mae’n tanlinellu pwysigrwydd cynnal y rhwydwaith priffyrdd i Gyngor Sir y Fflint.”   Ariannwyd y prosiect, sy’n werth £1.8m, gan gyfraniadau gan Fenter Benthyca Darbodus y Llywodraeth ar gyfer Priffyrdd a’r arian cyfalaf a ddyrannwyd gan y Cyngor ei hun ar gyfer rhoi wyneb ffyrdd.  


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint