Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hyn

Published: 22/10/2014

Ar 1 Hydref cynhaliwyd dathliad arbennig yn Neuadd Ddinesig Cei Connah i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hyn. Fe ddaeth nifer o bobl hyn o bob cwr o’r sir i’r digwyddiad a oedd yn canolbwyntio ar ddathlu a phrofi’r ystod o weithgareddau sydd ar gael yn Sir y Fflint i hyrwyddo Pum Ffordd at Les. Agorwyd y digwyddiad gan y Cynghorydd Christine Jones, Cefnogwr Pobl Hyn ac Aelod Cabinet y Gwasanaethau Cymdeithasol; Neil Ayling, Prif Swyddog y Gwasanaethau Cymdeithasol; a Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso Swyddfa Comisiynydd Pobl Hyn Cymru. Hefyd yn bresennol oedd yr Arglwydd ar Arglwyddes Jones a Hilary Jones o Iechyd Cyhoeddus Cymru a roddodd gyflwyniad ar y Pum Ffordd at Les. Roedd gweithgareddau’r diwrnod yn cynnwys Tai Chi, sgiliau cymorth cyntaf sylfaenol, sesiynau iPad ar gyfer dechreuwyr a’r rhai mwy technolegol, sesiynau cerdded, gweithdai gwau a ffeltio, sesiynau bwyd a gweithdy celf gydar artist lleol Stuart Steen. Roedd yna hefyd stondinau gwybodaeth yn hyrwyddo sefydliadau syn helpu i gadw pobl hyn yn ddiogel ac yn darparu cefnogaeth a chyngor am ystod o faterion gan gynnwys cynnal annibyniaeth a lles. Dywedodd y Cynghorydd Christine Jones: “Roedd y digwyddiad yma’n ffordd wych o nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hyn Sir y Fflint. Roedd y pwyslais ar les wedi arwain at weithgareddau da iawn. “Roedd yn hyfryd gweld cymaint o bobl yn cymryd rhan yn y dathliad ac rydw i’n siwr bod llawer o bobl wedi gwneud ffrindiau newydd yn ystod y dydd. Diolch i bawb a drefnodd y digwyddiad ac a wnaeth y diwrnod yn llwyddiannus – roedd yn ddiwrnod ardderchog. Maer diwrnod arbennig yma’n cael ei gydnabod gan Sefydliad Iechyd y Byd ar Cenhedloedd Unedig fel cyfle blynyddol i atgoffa pobl am gyfraniadau, sgiliau a llwyddiannau pobl hyn. Cafodd y digwyddiad yn Sir y Fflint ei ariannu gan Strategaeth Pobl Hyn Sir y Fflint. Pennawd Llun 1: o’r chwith i’r dde, Neil Ayling (Prif Swyddog Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint), Yr Arglwydd Barry Jones, Y Cynghorydd Christine Jones (Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol Cyngor Sir y Fflint), Y Cynghorydd Paul Shotton, a Pamela Attridge. Pennawd Llun 2: Pobl hyn yn cymryd rhan mewn gweithdy defnyddio iPad.