Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Digwyddiad Taith Gyfnewid Ieuenctid i Siapan

Published: 13/11/2014

Cafwyd cyflwyniad rhagorol gan fyfyrwyr Sir y Fflint a deithiodd i Japan ar Daith Gyfnewid Ieuenctid Optec Sir y Fflint 2014 am eu profiadau mewn noson agored ar gyfer ymweliad y flwyddyn nesaf. Gwahoddwyd pobl ifanc a oedd â diddordeb mewn gwneud cais i fynd ar daith gyfnewid 2015, a redir gan y Cyngor, i gyfarfod yr wythnos diwethaf yn Neuadd y Sir i ddysgu mwy am y rhaglen. Ym mis Gorffennaf, daeth chwech o fyfyrwyr o Japan i aros gyda myfyrwyr o Sir y Fflint a’u teuluoedd cyn mynychu derbyniad dinesig a gyflwynwyd gan Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Glenys Diskin. Treuliodd y myfyrwyr o Japan bythefnos yn ymweld â chestyll Cymreig, Lerpwl a Llundain, a buont yn cymryd rhan mewn gweithdai ac ym mywydau ac arferion bob dydd eu teuluoedd llety. Pythefnos yn ddiweddarach teithiodd y myfyrwyr o Sir y Fflint i Japan i aros yn nhrefi Murats, Kawasaki a Zao yn Rhaglawiaeth Miyangi gyda’u teuluoedd llety Japaneaidd. Bu’r myfyrwyr o Sir y Fflint, Lucy Seddon, Mia Smith, Matthew Pugh, Theo Smith, William Roberts, a Hayden Hughes yn cymryd rhan mewn nifer o ddigwyddiadau lle cawsant eu cyflwyno i sgiliau ac arferion sy’n gyfarwydd i ddiwylliant Japaneaidd. Aethant i ymweld â Tokyo, cysegroedd, lleoedd o harddwch naturiol a chawsant eu cyflwyno i hyfforddiant Samurai ymhlith nifer o weithgareddau eraill. Meddai’r Cynghorydd Diskin, a gyflwynodd y noson a rhoi araith groesawu: “Mae hwn yn gyfle gwych i bobl ifanc Sir y Fflint weld gwahanol ddiwylliant, byw gyda theuluoedd lleol a gwneud ffrindiau am oes. “Cytunodd rhieni Sir y Fflint ei fod wedi bod yn ‘brofiad bythgofiadwy’ i’r teulu cyfan ac mae’r myfyrwyr o Japan yn cael cyfle i ymweld â Chymru - mae’r daith gyfnewid gyfan yn brofiad ardderchog i bawb dan sylw.” Mae Ymddiriedolaeth Taith Gyfnewid Japan Optec Sir y Fflint yn ariannu canran uchel o ochr Sir y Fflint y rhaglen gyfnewid gan gynnwys tocynnau awyren y myfyrwyr. Cydgysylltir y daith gyfnewid gan Gyngor Sir y Fflint ac mae ar agor i bob myfyriwr 16 - 18 oed sydd mewn addysg llawn amser mewn ysgol neu goleg yn Sir y Fflint ar 1 Medi 2014. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau eleni yw dydd Gwener 21 Tachwedd. Am fwy o wybodaeth neu ffurflenni cais, cysylltwch â Beth Ditson, Cydgysylltydd Taith Gyfnewid Japan ar 07786 523 601 neu Paula Jones ar 01352 704400 neu e-bostiwch beth.ditson@flintshire.gov.uk Digwyddiad Taith Gyfnewid Japan i Ieuenctid 4.11.14.JPG