Newyddion Diweddaraf

Cronfeydd Ewropeaidd

Published: 18/11/2014

Mae blaenoriaethau Sir y Fflint ar gyfer buddsoddi arian Ewropeaidd yn y sir wedi eu hamlinellu mewn cyfarfod o’r Cabinet heddiw (dydd Mawrth 18 Tachwedd). Mae’r Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd ar Rhaglenni Datblygu Gwledig yn ffynonellau pwysig o gyllid i Gyngor Sir y Fflint ar gyfer datblygu economaidd, sgiliau a chyflogaeth, isadeiledd ac ansawdd bywyd. Mae’r rhaglenni hyn yn gyfle i sicrhau adnoddau ychwanegol i gyflawni blaenoriaethaur Cyngor a gallant arwain at ddatblygu ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethaur Cyngor. Gall saith sir Dwyrain Cymru ddisgwyl elwa ar gyfran o tua £330 miliwn rhwng 2014 a 2020. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, maer Cyngor yn edrych i ddatblygur prosiectau canlynol drwy gyllid Ewropeaidd: • Prosiect Effeithlonrwydd Ynni Domestig Cydweithredol Gogledd a Chanolbarth Cymru • Canolfan Gweithgynhyrchu Uwch Gogledd Cymru • Prosiectau trafnidiaeth rhanbarthol • prosiectau i gefnogi pobl nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant • prosiectau cymorth i fusnesau er mwyn creu mentrau newydd a chefnogir sector cymdeithasol • Cysylltedd Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a manteisio ar y cysylltedd hwnnw Dywedodd y Cynghorydd Derek Butler, yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Economaidd: “Mae cyllid Ewropeaidd ar gael i bob math o raglenni, ac mae llawer ohonyn nhw i wella ardaloedd gwledig. ‘Dan ni bob amser yn edrych ar wahanol brosiectau i weld sut y maer gwaith ‘dan ni’n ei wneud yn Sir y Fflint yn cyd-fynd efo’r grantiau sydd ar gael er mwyn i ni gael gwneud y mwyaf o’r buddion i’r trigolion lleol.”


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint