Newyddion Diweddaraf

Gwaith Ail-wynebu Ffyrdd Cerbydau 2019/20

Published: 14/05/2019

Mae'n bleser gan Gyngor Sir y Fflint gyhoeddi ein bod wedi sicrhau £1.4 miliwn i ymgymryd â gwelliannau i 25 ffordd yn y Sir.   

Bydd y gwaith ail-wynebu ffyrdd yn dechrau ddiwedd mis Mai ac yn cael eu cwblhau mewn oddeutu chwe mis. 

Mae’r rhaglen yn cael ei chynhyrchu gan Swyddogion Gwasanaethau Stryd a fydd yn arolygu’r rhwydwaith priffyrdd i asesu’r cyflwr er mwyn blaenoriaethu ffyrdd sydd angen eu hatgyweirio.

Meddai Aelod Cabinet Gwasanaethau Stryd a Chefn Gwlad Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Carolyn Thomas: 

“Er gwaethaf y cyfyngiadau ariannol presennol, rydym yn falch ein bod wedi gallu sicrhau cyllid ar gyfer y gwaith gwella pwysig ac angenrheidiol hwn i’n rhwydwaith ffyrdd sy’n dangos pa mor bwysig yw cynnal a chadw’r rhwydwaith priffyrdd i’r Cyngor hwn.  

“Mae Cyngor Sir y Fflint yn ymddiheuro ymlaen llaw am unrhyw oedi ac amhariad y bydd y gwaith cynnal a chadw hanfodol hwn yn ei achosi. “ 

Mae manylion y rhaglen ail-wynebu llawn ar gael ar wefan y Cyngor siryfflint.gov.uk/gwaithpriffyrdd.


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint