Newyddion Diweddaraf

Y Cyngor yn anrhydeddu milwyr wrth gefn y lluoedd arfog

Published: 26/06/2019

Chwifiodd Cyngor Sir y Fflint faner y Lluoedd Arfog heddiw, 26 Mehefin, i ddathlu Diwrnod Milwyr Wrth Gefn.

Mae’r Cyngor yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr mae gweithwyr sy’n filwyr wrth gefn yn ei wneud i’r Lluoedd Arfog, ein cymuned, ein sefydliad a’n cenedl. Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod Milwyr Wrth Gefn.

Mae milwyr wrth gefn yn rhoi o’u hamser sbâr i wasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn, gan gydbwyso eu bywyd sifilaidd gyda gyrfa filwrol i sicrhau y byddent yn barod i wasanaethu fel rhan o’r lluoedd arfog, pe bai eu hangen ar eu gwlad.

Dywedodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin, Cefnogwr y Lluoedd Arfog Cyngor Sir y Fflint:

“Mae ein gweithwyr sy’n filwyr wrth gefn yn chwarae rhan hanfodol yn ein Lluoedd Arfog ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i weithrediadau yn y DU a thramor. Mae’r wybodaeth a’r sgiliau a gânt o’r lluoedd arfog yr un mor bwysig ac maen nhw’n dod â’r rhain yn ôl i Gyngor Sir y Fflint. Mae pob un o’n milwyr wrth gefn yn rhoi o’u hamser i wasanaethu’r genedl. Maen nhw’n gwneud gwaith anhygoel ac mae’n fraint i ddathlu’r gwaith maen nhw’n ei wneud.

“Mae’r seremoni hon yn rhan o wythnos y Lluoedd Arfog, gan gydnabod dewrder ac ymrwymiad y Lluoedd Arfog, nawr ac yn y gorffennol, sy’n peryglu eu bywydau, ac wedi peryglu eu bywydau, fel rhan o’u dyletswydd”.

Mae’r Cyngor yn gwbl ymroddedig i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog, yn cynnwys milwyr wrth gefn. Mae ein Polisi Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog yn nodi sut byddwn yn eu cefnogi os cânt eu galw i wasanaethu. 

Flag Armed Forces Day 01 (1).jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint