Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd

Published: 13/08/2019

Yn ddiweddar, cynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Sir y Fflint yn Eglwys y Santes Eurgain a Sant Pedr, Llaneurgain. 

Roedd Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Marion Bateman a’i chymar, y Cynghorydd Haydn Bateman, yn bresennol yn y gwasanaeth a gynhaliwyd gan Dr. y Parchedig Richard Hainsworth. 

Cynorthwywyd y gwasanaeth gan Fand Arian Llaneurgain, Côr Lleisiau Llaneurgain a’r unawdydd talentog, Owen Barton-Davies. Roedd llawer iawn o bobl bwysig a gwirfoddolwyr lleol ymhlith y gynulleidfa. 

JonesBoyBateman.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Yr Arglwydd Barry Jones a’r Fonesig Janet Jones, cadét yr Arglwydd Raglaw, y Cynghorydd Marion Bateman a’r Cynghorydd Haydn Bateman

 


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint