Newyddion Diweddaraf

Cyngor Sir y Fflint yn croesawu 21 o brentisiaid newydd

Published: 10/09/2019

Cyfarfu Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Colin Everett, ac Arweinydd y Cyngor, Ian Roberts, â’r recriwtiaid newydd ar ddiwrnod cyflwyno yn Academi Dysgu a Datblygu'r Cyngor yng Ngholeg Cambria, Llaneurgain.

Caiff nifer o brentisiaid eu recriwtio bob blwyddyn i ddatblygu sgiliau proffesiynol i ddechrau yn eu gyrfaoedd mewn ystod eang o feysydd gan gynnwys busnes, cyfrifyddiaeth, TGCh, cefn gwlad, a gwaith saer, yn ogystal ag fel gweithwyr Strydwedd.

Mae’r criw eleni’n cynnwys prentis a fydd yn gweithio gyda Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn yr adran gyllid.

Mae’r prentisiaid fel arfer yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos i ennill cymwysterau a gydnabyddir gan y diwydiant ac yn ennill profiad gwerthfawr o weithio i’r cyngor ac ennill cyflog.   

Mae Dysgu a Datblygu hefyd wedi cyflogi gweithiwr lefel uwch dan hyfforddiant mewn TG a fydd yn gallu parhau i ennill ei gymwysterau wrth weithio ym maes ei ddewis o yrfa.

Mae prentisiaid hefyd yn gwirfoddoli ac yn cymryd rhan mewn digwyddiadau cymunedol fel rhan o’r fframwaith Brentisiaid sy’n gwella eu profiad dysgu.

Dywedodd Colin Everett, y Prif Weithredwr:

“Mae bob amser yn bleser cael croesawu ein prentisiaid ac rwy’n dymuno pob llwyddiant iddynt wrth iddynt ddechrau ar eu taith i gyflogaeth.  Mae nifer o’n prentisiaid wedi mynd yn eu blaenau i fwynhau gyrfaoedd llwyddiannus yn y crefftau a’r proffesiynau y maent wedi eu dewis. Mae’r ffaith fod 97% o’r rhai sydd ar ein cynllun yn sicrhau cyflogaeth neu leoedd mewn addysg uwch ar ddiwedd eu prentisiaeth yn deyrnged i’r rhaglen a’n partneriaeth gyda Choleg Cambria.”

 

apprentice pixels.jpg


Share this information

Newyddion Sir Y Fflint
Twitter Sir y Fflint