Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ymweliad Ysgol St Winefride

Published: 27/01/2020

Croesawodd yr Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Joe Johnson a’i Gymar, Mrs Sue Johnson aelodau o gyngor ysgol Gynradd Gatholig St Winefride yn ddiweddar.  Aethant i Ystafell y Cadeirydd a Siambr y Cyngor am sesiwn holi ac ateb.

 

8861.jpg

 

 

 

 

 

 

8866.jpg