Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Llwyddiant i weithdy ar gyfer busnesau bach lleol

Published: 10/02/2020

Manteisiodd cyfanswm o 20 o fusnesau bach ar draws Sir y Fflint ar weithdy “Sut i reoli llif arian”, a gafodd ei gynnal am ddim yn y Beaufort Park Hotel yn ddiweddar.

Trefnwyd y gweithdy gan Sir y Fflint mewn Busnes ar y cyd â Busnes Cymru. Yn y sesiwn ddwyawr, arweiniwyd y rhai a oedd yno trwy senario llif arian gan Carol Williams a Clive Barnard o Busnes Cymru. 

Roedd y sesiwn yn cynnwys:

  • Pwysigrwydd llif arian wythnosol/dyddiol
  • Sut i ddeall gwybodaeth am lif arian
  • Cyngor i gynyddu faint o arian sy’n dod i’r cyfrif
  • Datrysiadau cyllid
  • Anfonebau gostyngiadau
  • Dyled ailstrwythuro 

Dywedodd Carol Williams o Fusnes Cymru:

“Roedd pob busnes a oedd yn y sesiwn i’w gweld wedi mwynhau ac yn meddwl ei fod yn hynod ddefnyddiol. Rydyn ni’n edrych ymlaen at gynnal mwy o ddigwyddiadau hyfforddi mewn partneriaeth â Thîm Datblygu Busnes Cyngor Sir y Fflint trwy gydol 2020.”