Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cadeirydd y Cyngor yn ymweld â’r Banc Bwyd

Published: 11/02/2020

Bu i Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Marion Bateman, a’i Chymar, y Cynghorydd Haydn Bateman, ymweld â Banc Bwyd Sir y Fflint yn Yr Wyddgrug yn ddiweddar. Yn ystod yr ymweliad, dywedodd y Cynghorydd Bateman: 

“Calonogol oedd ymweld â’r Banc Bwyd yn Yr Wyddgrug a chyfarfod â’r gweithwyr a‘r gwirfoddolwyr bendigedig sy’n helpu ein preswylwyr mwyaf diamddiffyn. Hoffwn ddiolch i chi i gyd am y gwaith yr ydych yn ei wneud.”   

9148.jpg