Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Digwyddiad yn arddangos cyfleoedd gwaith

Published: 02/03/2020

Cynhaliodd dîm Cymunedau am Waith Cyngor Sir y Fflint ddigwyddiad yn ddiweddar i roi cyfle i bobl weld y cyfleodd gwaith sydd ar gael yn y diwydiant hamdden, twristiaeth a lletygarwch – sy’n cyflogi 3.2 miliwn o bobl ar hyd a lled y DU.    

Roedd nifer o gyflogwyr yn bresennol, yn cynnwys:

  • Canolfan Addysg Awyr Agored Kingswood
  • Randstad
  • Theatr Clwyd
  • Tîm Chwarae Cyngor Sir y Fflint 
  • Hamdden a Llyfrgelloedd Aura

Roedd ymgynghorwyr Cymunedau am Waith, Gyrfa Cymru a’r Ganolfan Byd Gwaith hefyd yno i ddarparu gwybodaeth am y cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli sydd ar gael yn yr ardal ac ar draws y DU a thu draw, ac i roi gwybod i bobl ymhle mae modd chwilio am swyddi penodol.   

Roedd sawl gweithgaredd hwyliog ar gael, fel sglefrio iâ, troelli a hunan-amddiffyn – a oedd yn gyfle da i bobl roi cyfle ar rywbeth newydd. 

Roedd Cymunedau am Waith hefyd yn derbyn atgyfeiriadau ar gyfer rhaglen gyflogadwyedd Llywodraeth Cymru (sy’n cynnig cymorth 1 i 1 i bobl 16 oed a hyn sydd eisiau cyngor a chyfarwyddyd ar gael gwaith).

Am fwy o wybodaeth, ffoniwch dîm Cymunedau am Waith ar 01352 704430.

 

Travel and Tourism (1 of 6).jpg       Travel and Tourism (5 of 6).jpg