Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


COVID-19: Y Diweddaraf am Farchnad a Sêl Cist Car Yr Wyddgrug

Published: 24/03/2020

Yn unol â chyngor y Llywodraeth, mae’r Sêl Cist Car yn yr Wyddgrug wedi’i ganslo nes y rhoddir rhybudd pellach. 

Bydd Marchnad yr Wyddgrug (dan do a thu allan) yn cael ei gynnal, ond bydd nifer cyfyngedig o stondinau yn gwerthu eitemau hanfodol YN UNIG.  Sylwch ni ddylech fynychu’r farchnad oni bai fod gwirioneddol angen i chi wneud hynny, a dilynwch cyngor y llywodraeth isod: 

  • Dim ond er mwyn nôl bwyd, am resymau iechyd neu waith hanfodol y dylech chi fynd allan
  • Arhoswch 2 fetr (6 troedfedd) i ffwrdd o bobl eraill 
  • Golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd adref 

Y masnachwyr marchnad a fydd ar agor yw Wild Bird ac Anwes a Arlunydd Physgod o Fleetwood.