Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Prydau Ysgol am Ddim – gwybodaeth i rieni

Published: 06/04/2020

Fe hoffai’r Cyngor roi sicrwydd a gwybodaeth rieni sydd â chwestiynau am brydau ysgol am ddim.

Anfonwch unrhyw gwestiynau i freeschoolmeals@flintshire.gov.uk a chofiwch gynnwys yr wybodaeth ganlynol i sicrhau y caiff eich cais ei drin mor gyflym â phosibl: 

  • Enw’r rhiant
  • Cyfeiriad llawn gan gynnwys cod post
  • Enw a dyddiad geni’r plentyn – bydd hyn yn pennu nifer y prydau
  • A oes gan y plentyn alergeddau
  • Manylion cyswllt y rhieni – e-bost neu ffôn symudol