Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Help i gael gafael ar wasanaethau lleol

Published: 09/04/2020
Map image.png  

Mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu map ar-lein i gynorthwyo trigolion i ddod o hyd i wasanaethau sydd ar gael yn eu hardal leol.

Mae gan y map chwe chategori gwasanaeth sef:

  • fferyllfeydd;
  • banciau bwyd;
  • dosbarthu llaeth;
  • bwyd (dosbarthu, casglu bwyd a bwyd tecawê);
  • cefnogaeth (cefnogaeth iechyd meddwl, cyfeillgarwch dros y ffôn ac ati) a
  • siopa (casglu siopa, presgripsiynau ac ati).

I weld y map, cliciwch yma. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio Google Chrome.

Gallwch gael gafael ar ganllaw defnyddiwr (Saesneg yn unig ar hyn or bryd) ar-lein yma.