Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sir y Fflint yn cefnogi busnesau

Published: 07/05/2020

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda busnesau lleol i sicrhau eu bod nhw’n derbyn y grantiau a’r cymorth mae ganddynt hawl iddynt mor gyflym â phosib’.  Yr wythnos yma, dyma sydd wedi’i ddyfarnu:

Grantiau:

Cyfanswm y grantiau sydd wedi’u dyfarnu’r wythnos yma:                123 – 1.3M

Cyfanswm y grantiau sydd wedi’u dyfarnu:                                   2,172- £26.3M

Cymorth i Fanwerthwyr:

Cyfanswm y Rhyddhad a ddyfarnwyd:                                         1,127 - £15M

Os nad yw'ch busnes wedi gwneud cais eto, llenwch y ffurflen ar-lein ar siryfflint.gov.uk/ardrethibusnes.