Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Prydau ysgol am ddim yn symud at daliadau uniongyrchol

Published: 12/05/2020

Nodwch os gwelwch yn dda, bydd rhieni bob plentyn sy’n derbyn pryd ysgol am ddim - Peidiwch â cholli’ch cyfle!

Rydym bellach yn symud i daliadau uniongyrchol er mwyn cynnig mwy o hyblygrwydd i chi o ran prynu bwyd i’ch plant. 

Er mwyn i ni allu eich talu chi, mae arnom ni angen gwybodaeth gennych, gan gynnwys eich manylion banc.  Gallwch wneud hyn drwy ddilyn dolen ddiogel ar ein gwefan.

Er mwyn sicrhau nad ydych yn colli allan ar unrhyw daliadau, llenwch y ffurflen hon cyn gynted â phosibl, dim hwyrach na dydd Iau, 14 Mai.  Ni fydd ffurflenni a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu hôl-ddyddio. 

Bydd y pecynnau cinio olaf yn cael eu cyflenwi ddydd Gwener, 15 Mai, a bydd taliadau uniongyrchol yn dechrau ar yr wythnos sy’n dechrau ar 18 Mai, ac yn parhau nes y bydd ysgolion yn ailagor.