Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sir y Fflint yn cefnogi busnesau

Published: 29/06/2020

Mae’r Cyngor wedi bod yn gweithio gyda busnesau lleol i sicrhau eu bod nhw’n derbyn y grantiau a’r cymorth mae ganddynt hawl iddynt mor gyflym â phosib’.  Yr wythnos yma, dyma sydd wedi’i ddyfarnu:

Grantiau:

Cyfanswm y grantiau sydd wedi’u dyfarnu’r wythnos yma:                 47 – 590k

Cyfanswm y grantiau sydd wedi’u dyfarnu:                                   2,518 - £30.23M

Cymorth i Fanwerthwyr:

Cyfanswm y Rhyddhad a ddyfarnwyd yr wythnos yma:                       2  -  244k

Cyfanswm y Rhyddhad a ddyfarnwyd:                                          1,158 - £15.48M

Bydd y cynllun Grantiau Cefnogi Busnesau Bach yn cau ar gyfer ceisiadau newydd ar 30 Mehefin 2020. Os ydych yn gymwys ond heb wneud cais eto, llenwch y ffurflen gais ar-lein yn  siryfflint.gov.uk/ardrethibusnes.