Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Uwchraddio camerâu cyflymder sefydlog

Published: 28/08/2020

Yn dilyn gwahoddiad gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno ceisiadau trwy'r Gronfa Grant Diogelwch Ffyrdd, mae Cyngor Sir y Fflint wedi llwyddo i gael cyllid ar gyfer uwchraddio ei fflyd bresennol o Gamerâu Cyflymder Sefydlog i dechnoleg ddigidol, a bwriedir i'r gwaith gychwyn ar 1 Medi. 2020.

Gan weithio mewn partneriaeth â GoSafe a Heddlu Gogledd Cymru, mae cyfanswm o 8 Camera Cyflymder presennol wedi'u nodi i'w disodli sydd wedi'u lleoli yn y lleoliadau canlynol;

 

  • A5104 Pontybodkin
  • A5119 Sychdyn
  • A548 Maes Glas
  • A548 Oakenholt
  • A550 Ffordd Gladstone, Penarlâg
  • A548 Mostyn
  • A549 Mynydd Isa
  • B5129 Pentre

 

Bydd gan y camerâu cyflymder wedi'u huwchraddio yn gallu i weld traffig o'r ddau gyfeiriad teithio, gan barhau i fod yn offeryn effeithiol iawn ar gyfer rheoleiddio cyflymderau cerbydau a lleihau nifer y rhai sy'n cael eu hanafu ar y rhwydwaith priffyrdd.

Dywedodd y Cynghorydd Carolyn Thomas, Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd:

‘’Rydym yn falch ein bod wedi sicrhau’r cyllid grant mawr ei angen hwn. Fel y gwyddom, mae’r broblem o oryrru yn destun pryder ymhlith llawer o'n cymunedau lleol ac rwy'n hyderus y bydd yr uwchraddiadau camera arfaethedig yn offeryn gwerthfawr i sicrhau bod ffyrdd y Cyngor yn parhau i fod yn ddiogel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol ”.

Dywedodd Teresa Ciano, Rheolwr Partneriaeth GoSafe:

“Mae’r systemau hyn yn cael eu cyflwyno fel rhan o fuddsoddiad mawr i wella diogelwch ar y ffyrdd yn y lleoliadau hyn. Gyda'r camerâu yn mynd yn fyw yn y dyfodol agos iawn, rydyn ni'n gobeithio gweld mwy o gydymffurfiad â'r terfynau cyflymder a fydd yn gwneud y ffyrdd yn fwy diogel i bawb sy'n eu defnyddio.”