Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


102 mlwydd oed.

Published: 08/07/2015

Yn ddiweddar, ymwelodd Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint y Cynghorydd Ray Hughes a Mrs Hughes â Mrs Nellie Hayes oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 102 mlwydd oed yng Nghartref Gofal Gwepra Villa yng Nghei Connah. Fei ganwyd yn Accrington ar 29 Mehefin 1913 a’i llysenw gydol ei hoes oedd ‘Tiny’. Bu’n briod â John Hayes am 76 mlynedd. Roedd John yn yr RAF. Roedd ganddynt bedwar o blant a llawer o wyrion, gor-wyrion a gor gor-wyrion. Roedd Nellie yn gweithio i Gwmni Awyrennau Bryste ar awyren fomio swydd Gaerhirfryn 1942 ller oedd yn gyfrifol am brofi yn yr ystafell groeso. Roedd hi wrth ei bodd yn teithio dramor. Symudodd i Villa Gwepra yn 2014. Capsiwn ar gyfer llun cl1 Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint Ray Hughes a Mrs Gwenda Hughes yn cyfarfod Mrs Nellie Hayes.