Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Arriva - Gwasanaeth 5 Yr Wyddgrug i Ellesmere Port

Published: 06/11/2020

Mae Cyngor Sir y Fflint heddiw wedi cyhoeddi mai Arriva Cymru Cyf fydd y gweithredwr newydd ar gyfer y Gwasanaeth 5, yr Wyddgrug i Ellesmere Port o ddydd Llun 9 Tachwedd 2020.  Noder na fydd unrhyw newid i'r gwasanaeth presennol a bydd amlder yr amserlen bresennol yn parhau. 

Fodd bynnag, ar 9 Tachwedd, bydd Arriva yn defnyddio'r cyllid sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru a bydd yn darparu cyfrwng dyblyg i gynorthwyo gyda chapasiti ar adegau prysur.  Bydd gan y cerbyd hwn fwrdd cyrchfan "S5" i'w adnabod.  Derbynnir y tocynnau ysgolhaig presennol hyd nes y gellir cyhoeddi tocynnau bws newydd.

Atgoffir pob teithiwr ei bod yn orfodol gwisgo gorchuddion wyneb ar bob trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd gwybodaeth am yr amserlen ar gael ar wefan Cyngor Sir y Fflint neu'n uniongyrchol drwy ddilyn y linc a ganlyn: https://www.arrivabus.co.uk/buy-tickets.