Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


?Ffair Swyddi Rithiol Gofal Gogledd Cymru

Published: 16/11/2020

jobs fair.jpgMae swyddi ar gael yn sector gofal cymdeithasol. Ydach chi neu rywun da chi’n nabod eisiau..

  • Gwneud gwahaniaeth bob dydd?
  • Cefnogi pobl yn eu cymunedau?
  • Newid neu datblygu gyrfa yn y maes iechyd a gofal?
  • Camu ‘mlaen i helpu mewn cyfnod o argyfwng?

Ymunwch efo ni dydd Gwener yr 20fed o Dachwedd rhwng 10yb – 12yp argyfer ein ffair swyddi rithiol fydd yn canolbwyntio ar gyfleon yn y sector Gofal yng Ngogledd Cymru!

Bydd cyflogwyr sy’n recriwtio ar draws y Gogledd yn hysbysebu eu swyddi gwag drwy gydol y digwyddiad ynghyd â rhannu manylion ar sut i wneud cais.

Bydd Gofalwn Cymru yn rhannu adnoddau a chysylltiadau parod i’ch ysbrydoli chi i ddechrau neu newid eich llwybr gyrfa!

Welwn i chi yno!

Linc: https://www.facebook.com/events/810736469753391

#SwyddiGogleddCymru #GofalwnCymru