Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ysgolion yn ymweld âr Cyngor

Published: 15/10/2015

Bu disgyblion ac athrawon o dair ysgol gynradd yn Sir y Fflint yn ymweld â Neuadd y Sir yn yr Wyddgrug yn ddiweddar a chawsant gwrdd â Chadeirydd y Cyngor Sir Ray Hughes ai gymar Gwenda Hughes.