Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ysgol yn ymweld â Neuadd y Sir

Published: 09/11/2015

Yn ddiweddar, bu disgyblion o Ysgol Terrig, Treuddyn ar ymweliad â Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug lle cawsant gwrdd âr Cadeirydd, y Cynghorydd Ray Hughes, ai gymar Mrs Gwenda Hughes.