Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Beth yw eich cynlluniau ar gyfer y penwythnos?

Published: 23/04/2021

Keeping Flintshire safe.jpg

Wrth i’r cyfyngiadau lacio yma yng Nghymru, o fory rydym yn gallu gweld mwy ar deulu a ffrindiau yn yr awyr agored. Beth bynnag yw eich cynlluniau’r penwythnos hwn, cofiwch barhau i fod yn ddiogel. Am wybodaeth ar y cyfyngiadau presennol ewch i Cyfyngiadau cyfredol.

Cofiwch fod y rheolau yn Lloegr yn wahanol i Gymru ac os ydych yn cynllunio taith dros y ffin byddwch angen:

  • cynllunio eich taith o flaen llaw;
  • archebu bwrdd o flaen llaw os ydych yn cynllunio bwyta neu yfed – mae llefydd ar agor ar gyfer gwasanaeth yn yr awyr agored yn unig a dim ond os ydych wedi archebu lle o flaen llaw gan amlaf.