Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Sêl Cist Car Love Lane yn ail-agor

Published: 04/03/2016

Bydd y sêl cist car a gynhelir ym Maes Parcio Love Lane, Yr Wyddgrug, yn agor eto ddydd Sul 3 Ebrill rhwng 6am ac 1pm. Yna, byddant yn parhau bob dydd Sul trwy gydol yr haf. Codir tâl o £9 ar geir / £13 ar faniau. Nid oes angen archebu, gallwch droi i fyny ar y diwrnod. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Peter Hayes, Uwch Swyddog Marchnadoedd Cyngor Sir y Fflint yn peter.hayes@flintshire.gov.uk neu ar 07919 166279.