Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Trosglwyddo Asedau Cymunedol o Llyfrgell yr Hôb

Published: 27/04/2016

Bydd gwasanaethau llyfrgell yr Hôb yn newid ym mis Mai. Mae’r gwasanaeth yn newid yn unol â’r Cynllun Tymor Canolig i Lyfrgelloedd a gytunwyd gan y Cabinet ym mis Mawrth 2015. Y nod yw sicrhau rhwydwaith cynaliadwy a fforddiadwy o gofio bod y gyllideb wedi gostwng 30% dros gyfnod o 3 blynedd oherwydd y toriadau ariannol sydd ynghlwm wrth raglen gyni cyllidol llywodraeth San Steffan. Mae swyddogion wedi bod yn gweithio gyda chymunedau i sicrhau y caiff y newidiadau hyn eu rheoli mor ddidrafferth â phosibl. Llyfrgell yr Hôb yn Ysgol Uwchradd Castell Alun O ddydd Gwener 6 Mai 2016 ymlaen, ni fydd Llyfrgell yr Hôb yn parhau’n rhan o rwydwaith llyfrgelloedd Cyngor Sir y Fflint. Bydd cwsmeriaid yn gallu parhau i ddefnyddio’u haelodaeth yn llyfrgelloedd eraill y Cyngor, yn y llyfrgell fro, ac i ddefnyddio adnoddau ar-lein fel e-lyfrau, e-gylchgronnau a’r catalog ar-lein, ac i wneud cais am wasanaethau. Bydd Ysgol Uwchradd Castell Alun a Chyfeillion Llyfrgell Gymunedol yr Hôb yn gweithredu llyfrgell gymunedol a llyfrgell ysgol yn adeilad presennol Llyfrgell yr Hôb yn Ysgol Castell Alun. Bydd y llyfrgell ar agor i’r gymuned ar yr amseroedd a ganlyn: Dydd Llun 9.30am – 12.30pm, 3–7pm Dydd Mawrth 9.30am – 12.30pm Dydd Mercher 9.30am – 12.30pm Y Llyfrgell Bro Bydd y Llyfrgell Bro yn ymweld â’r Hôb bob 3 wythnos gan ddechrau ddydd Iau 12 Mai 2016 Maes parcio Ysgol Uwchradd Castell Alun, Lôn Fagl, yr Hôb Dydd Iau 9.30 -11am I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Pencadlys y Llyfrgell ar 01353 704400 neu Pennie Corbett, Prif Swyddog Llyfrgelloedd a’r Celfyddydau e-bost pennie.corbett@flintshire.gov.uk Paula Williams, Dirprwy Bennaeth, Ysgol Uwchradd Castell Alun paula.williams@castellalun.flintshire.sch.uk Cyfeillion Llyfrgell Gymunedol yr Hôb ktoo@hotmail.co.uk Laurence Robinson, Cadeirydd 01978 761676