Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cyfleoedd gwaith lleol yn y sector lletygarwch

Published: 30/06/2021

pub image.jpgYdych chi’n chwilio am waith yn y sector lletygarwch ac angen cymorth a chyngor?  

Yna, dewch i farchnad yr Wyddgrug ddydd Mercher 7 Gorffennaf pan fydd Cymunedau Am Waith Sir y Fflint, Canolfan Byd Gwaith a Gyrfa Cymru yn Sgwâr Daniel Owen yn hyrwyddo nifer o swyddi gwag lleol.

Rhwng 9:30am a 2:30pm fe fyddan nhw ar gael i gynnig gwybodaeth a chyngor ynglyn â sawl rôl wahanol yn y sector amrywiol yma o’r economi.  

Mae lletygarwch yn cynnig sawl cyfle fydd yn gallu rhoi eich troed ar yr ysgol gyrfa lwyddiannus – naill ai yma yn Sir y Fflint, yn genedlaethol neu hyd yn oed yn rhyngwladol!  

Boed hynny oherwydd Covid-19 neu rhyw reswm arall, mae prinder staff mewn amrywiol rolau, yn enwedig staff rheng flaen a chogyddion, yn achosi rhai busnesau i gyfyngu ar eu horiau masnachu.

Felly, os ydych chi’n barod i weithio mewn sector diddorol ac amrywiol o’r economi, dewch i siarad hefo’r tîm ar 7 Gorffennaf.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â janiene.davies@flintshire.gov.uk neu nia.parry@flintshire.gov.uk