Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Eich Cyngor - Rhifyn Hydref 2016

Published: 04/10/2016

Mae rhifyn diweddaraf newyddlen ar-lein Cyngor Sir y Fflint, Eich Cyngor, bellach ar gael ar y wefan. Yn y rhifyn hwn ceir gwybodaeth am yr hyn y maer Cyngor yn ei wneud, gan gynnwys diweddariadau ar berfformiad y Cyngor, y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, Cymunedau yn Gyntaf Sir y Fflint ar sefyllfa o ran y cyllidebau cenedlaethol. I weld y newyddlen, ewch i www.siryfflint.gov.uk a chliciwch ar y brif ddolen ar y dudalen hafan. Os nad ydych chi wedi tanysgrifio i dderbyn y newyddlen, gallwch wneud hynny drwy glicio ar Tanysgrifio ar dudalen hafan y newyddlen ei hun. Y cwbl sydd arnoch chi angen ei wneud wedyn ydi llenwi’r ffurflen ar-lein.