Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Lliwgar a Llachar Ddydd a Nos

Published: 14/10/2016

‘Byddwch yn ddiogel yn y tywyllwch’ yw’r neges glir gan dîm Diogelwch ar y Ffyrdd Cyngor Sir y Fflint wrth ir gaeaf agosáu. Er bod rhai o ffyrdd mwyaf diogel y byd yn y DU, yn anffodus, cafodd 249 o gerddwyr a 138 o feicwyr eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol ar ffyrdd Cymru yn 2014. Maen rhaid i bawb gyfranogi i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel. Mae’r tîm yn atgoffa cerddwyr, rhedwyr, beicwyr a beicwyr modur ei bod yn bwysig bod modd i yrwyr eu gweld, yn enwedig yr adeg hon o’r flwyddyn. Dyma ychydig o gyngor cyffredinol: · Os ydych yn gwisgo dillad tywyll, cariwch fag siopa gwyn i wella gwelededd neu gallech brynu bandiau braich syn fflachio ac ategolion addas eraill. · Gallai cario eich ffôn gyda’r sgrin wedi’i goleuo tuag at y gyrwyr sy’n teithio tuag atoch eu cynorthwyo i’ch gweld yn y tywyllwch, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig neu ardaloedd heb lawer o olau. · Ar gyfer beicwyr, os ydych chi’n beicio fin nos, maen rhaid i chi osod golau gwyn ar y blaen a golau coch ar y cefn. Mae’n rhaid i chi gael adlewyrchydd coch ar y cefn ac adlewyrchyddion oren ar y pedalau. Bydd adlewyrchyddion blaen gwyn ac adlewyrchyddion ar y sbôcs yn eich helpu i gael eich gweld hefyd. · Os ydych chi’n gyrru cerbyd, gyrrwch ar gyflymder addas a rhoi digonedd o le i feicwyr, a cherddwyr os nad oes llwybr troed, wrth i chi eu goddiweddyd. Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet Cyngor Sir y Fflint dros yr Amgylchedd: “Mae gan bawb sy’n defnyddio’r ffordd gyfrifoldeb dros rannu’r lle ar y ffordd yn ddiogel. Sicrhewch fod modd i ddefnyddwyr eraill ar y ffordd eich gweld, ac mae hyn yn hanfodol yn ystod adeg yma’r flwyddyn pan mae’r golau’n wael a gall gwelededd newid mewn eiliadau oherwydd y tywydd.”