Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Gwasanaeth Dinesig y Cadeirydd

Published: 22/09/2021

0649.jpgCynhaliwyd Gwasanaeth Dinesig Cyngor Sir y Fflint yn Eglwys Treffynnon ddydd Sul, 19 Medi 2021.

Y Parchedig Cawdell gymerodd y gwasanaeth, ac roedd Cadeirydd Cyngor Sir y Fflint, y Cynghorydd Joe Johnson a’i gonsort, y Cynghorydd Sue Johnson yn bresennol.

Roedd llawer iawn o bobl bwysig a gwirfoddolwyr lleol ymhlith y gynulleidfa.