Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Arwerthiant cist car ar gau ar gyfer Sul y Cofio

Published: 02/11/2016

Bydd yr arwerthiant cist car a gynhelir ym Maes Parcio Lôn Pendref, yr Wyddgrug yn cau ddydd Sul 13 Tachwedd ar gyfer Sul y Cofio. Bydd yn ail-agor fel arfer ar 20 Tachwedd. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Peter Hayes, Uwch Swyddog Marchnadoedd Cyngor Sir y Fflint yn peter.hayes@flintshire.gov.uk neu 07919 166279.