Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


A5026 Boot Hill, Bagillt rhwng Cross Roads a Pharc Fictoria – Gwaith ar Wyneb Ffordd Gerbydau

Published: 10/11/2021

roadworks_SMALL.jpgEr mwyn caniatáu i waith wynebu gael ei wneud bydd yr A5026 ynghau o’i chyffordd gyda Cross Roads a Pharc Fictoria dros y cyfnodau canlynol

Dydd Mercher 17 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Iau 18 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Gwener 19 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Llun 22 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Mawrth 23 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Mercher 24 Tachwedd 07:00 - 19:00

Dydd Iau 25 Tachwedd 07:00 - 19:00

Yn ystod y cyfnod hwn dros nos (19:01 i 06:59) bydd yr A5026 Boot Hill yn dychwelyd i’r traffig dwy ffordd arferol o dan gyfyngiad cyflymder o 10mya.

Bydd y ffordd ar gau i sicrhau diogelwch y gweithlu sy’n ymwneud â’r gweithrediad hwn a defnyddwyr y briffordd.

Hoffem ddiolch i chi ymlaen llaw am eich cydweithrediad yn ystod y gwaith hwn a’ch sicrhau y byddwn yn gweithio’n agos gyda chi i sicrhau fod cyn lleied â phosibl o amhariad.  

Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y gwaith uchod, cysylltwch â Chyngor Sir y Fflint; Gwasanaethau Stryd a Thrafnidiaeth ar 01352 701234.