Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Enwogion ydw i - ewch â fi allan o'r ysgol goedwig!

Published: 24/11/2021

Mwynhaodd disgyblion y dosbarth derbyn yn Ysgol Gwynedd, y Fflint eu fersiwn eu hunain o “I’m a Celebrity” yn ddiweddar yn eu hardal ysgol goedwig.

Mae'r ysgol goedwig wedi bod yn rhan reolaidd o ddysgu ers nifer o flynyddoedd ac wedi'i datblygu'n barhaus fel y gall disgyblion fwynhau treulio diwrnod cyfan yn yr awyr agored.  Ffocws yr wythnosau nesaf yw heriau o fath “I’m a Celebrity” gydag ychwanegiadau gan gynnwys creu toiled “dunny” brys, canopi tywydd gwlyb, gorsaf siocled poeth, gorsaf golchi dwylo a thân ar gyfer diwrnodau oer.

Arweinir y gweithgareddau gan athro a chymhorthydd addysgu ysgol goedwig profiadol. Ariannwyd hyn yn rhannol gan grant maint dosbarth Llywodraeth Cymru ac mae’n ffordd greadigol o wneud maint grwpiau llai wrth ddatblygu sgiliau disgyblion yn yr awyr agored.

Meddai Arweinydd Cyngor Sir y Fflint ac Aelod Cabinet Addysg ac Ieuenctid, y Cynghorydd Ian Roberts:

“Rwy’n cefnogi’r cyfle dysgu awyr agored hwn yn llwyr sy’n cefnogi ein pobl ifanc i ddatblygu a chydgrynhoi sgiliau y byddant yn eu defnyddio yng nghwricwlwm newydd Cymru.  Mae hefyd yn eu hail-ymgysylltu ar ôl i'r ysgol gau yn ystod Covid.

“Mae'r ysgol hefyd yn manteisio ar yr hyfforddiant dysgu awyr agored a ddarperir gan Gyfoeth Naturiol Cymru yr hanner tymor hwn ac maent yn awyddus i barhau i ehangu eu profiadau dysgu yn yr awyr agored." 

Defnyddir yr ysgol goedwig ar y cyd gan Ysgol Gwynedd ac Ysgol Pen Coch ac mae'r disgyblion yn chwarae ac yn dysgu ochr yn ochr â'i gilydd. Yn ystod y dydd, mae grwpiau o ddisgyblion o'r grwpiau blwyddyn ysgol eraill yn dod i ddysgu yn yr ardal ac yn cydweithredu â disgyblion y dosbarth derbyn, gan fodelu iaith, gwaith tîm a sgiliau eraill yn naturiol. 

Meddai’r Pennaeth yn Ysgol Gwynedd, Dewi Wyn Hughes:

“Rydyn ni'n cynnal heriau â thema, fel yr un gyfredol, er bod disgyblion yn cael eu hannog i gynhyrchu eu syniadau eu hunain.  Yn ddiweddar, treuliodd un grwp bythefnos yn ymchwilio i wyau deinosor a'r wythnos diwethaf, fe ddaethon nhw o hyd i ddraenog ac ysgogodd hynny fwy o gyfleoedd dysgu.

“Mae rhieni’n gefnogol iawn ac mae disgyblion bellach yn hyderus ac wrth eu bodd yn dysgu a chwarae yn yr awyr agored. Rydym yn awyddus i rannu arfer da ac yn agored i wahodd athrawon o ysgolion eraill i weld y safle. Rydym hefyd yn gobeithio cynnal prosiect dysgu cymunedol i oedolion ar gyfer rhieni ar ddysgu awyr agored 'Wellies in the woods'.”

 

Gwynedd School (8 of 8).jpg    

 

Gwynedd School (1 of 8).jpg
Gwynedd School (2 of 8).jpg

Gwynedd School (3 of 8).jpg

 

Gwynedd School (5 of 8).jpg Gwynedd School (7 of 8).jpg