Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ysgol yn ymweld â Siambr y Cyngor

Published: 26/01/2017

Mae disgyblion ac athrawon o Ysgol y Waun, yr Wyddgrug, wedi ymweld รข Neuadd y Sir. Cawsant daith o amgylch Siambr y Cyngor ac fe gawsant wybod sut maer Cyngor yn gweithio gan y Cadeirydd, y Cynghorydd Peter Curtis, dydd Mawrth 17 Ionawr. Pennawd: Cynghorydd Curtis gyda staff a disgyblion o Ysgol y Waun