Alert Section

Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Cynllun ymsuddiant – Boot Hill, Treffynnon

Published: 28/02/2017

Mae Cyngor Sir y Fflint yn paratoi ar gyfer gwaith gwella ar yr A5026 yn Boot Hill, Treffynnon, lle mae’r ffordd wedi dirywio oherwydd ymsuddo lleol. Mae hwn yn gynllun adeiladu sylweddol a fydd angen buddsoddiad o tua £120,000, ac mae disgwyl ir gwaith gael ei wneud yn ystod haf 2017 er mwyn lleihaur effaith ar rai syn teithio ir gwaith ac i ysgolion lleol. Dywedodd y Cynghorydd Bernie Attridge, Aelod Cabinet yr Amgylchedd a Dirprwy Arweinydd Cyngor Sir y Fflint: “Bydd preswylwyr lleol a’r rhai sy’n defnyddior ffordd yn falch o glywed bod buddsoddiad y Cyngor yn y rhwydwaith ffyrdd yn cael ei ddefnyddio i wellar cysylltiad hollbwysig yma rhwng ffordd yr arfordir a Threffynnon.