Newyddion Diweddaraf Cyngor Sir Y Fflint


Ffordd ar gau yn yr Wyddgrug – 26 Chwefror

Published: 21/02/2017

Ddydd Sul, 26 Chwefror, bydd Cyngor Sir y Fflint yn cau’r A5119 yn yr Wyddgrug rhwng cylchfan Heol y Brenin a goleuadau traffig Neuadd y Sir. Mae angen cau’r ffordd er mwyn torri coed ac ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar y briffordd. Bydd y llwybr amgen i drefniadaeth yn mynd ar hyd yr A541 Ffordd Caer, A494T Ffordd Osgoi’r Wyddgrug a’r A5119 Ffordd New Brighton.